Eskrim Blog

Eskrim Turnuvası Nasıl İzlenir (Bölüm 1)

Eskrim maçı yeni izleyen biri için kafa karıştırıcı olabilir. Özellikle ilk kez bir turnuvaya katılan biri, çocuğunu organize etmeye çalışan bir ebeveyn, hatta bir eskrimcinin yarışmasını ziyaret edip izleyecek bir arkadaş için özellikle bunaltıcı olabilir.

Ellerinde silahları (Kılıç) olan ve bir birine bu silahları dokundurmaya uğraşan iki kişi, yanıp sönen ışıklar ve maçı yöneten hakemin gizemli el-kol hareketleri. Maç boyunca bunlar neler olduğunu anlamanız konusunda oldukça zor gelebilir.

Ancak bizim seyirci grubumuz genellikle ailelerimiz olduğundan bu durumun bir tık önündeyiz. Eskrim topluluğumuzda bulunan insanlar genellikle açık fikirli ve yardımcı olma konusunda istekli kişilerdir. Bu nedenle maç izlerken bilen birinden yardım almayı vermeyi denerler. Fakat yine de konuyu etraflıca anlamak, eskrim terimlerini kolayca anlamak güç olabilir.

Bu kılavuzda, bir turnuvanın formatının nasıl uygulandığını bilmeniz için tasarlanmıştır. Birçok TEF turnuva etkinliğinin biçimini, ayrıca pullerin oluşumunu, puller sonrası sıralamanın nasıl oluştuğunu ve direk eleme tablosuna yerleşimin nasıl belirlendiğini ele alacağız.

TURNUVA FORMATINA GENEL BAKIŞ (Ferdi Müsabakalar)

Bir turnuvanın formatı, iki ana bölüme ayrılır. Birinci bölüm; herkesin birbiri ile karşılaştığı Pul turları, pul maçları.  Puller eskrimcileri farklı gruplara ayırır. Her gruptaki (‘pul ’deki) tüm eskrimciler birbirleri ile maç yaparlar ve bu maçların sonuçlarına göre bir sıralama belirlenir.İkinci bölüm; Doğrudan eleme turu (‘Direkt eleme maçları), pul turlarından sonra oluşan sıralama ve bu sıralamaya göre belirlenen tablolarda birbirlerine karşı yarışan eskrimcilerden oluşur. Standart bir direk eleme maçında 3’er dakikalık 3 periyot ve maksimum 15 tuş* (dokunuş-vuruş-dürtüş) şeklinde oynanır. Bu turun ‘direk eleme’ turu olarak belirtilmesinin nedeni, sadece bir maç kaybettikten sonra, bir eskrimcinin turnuvadan çıkması ve son sıralamasının yenildikleri tur sonucuna göre belirlenmesidir. Maç kaybetmeden kalan son eskrimci turnuvanın kazananı olur.

PULLER NASIL BELİRLENİR?

Pullerin oluşturulması (gruplandırılması), ilgili kategorinin klasman sırasına göre oluşan turnuva başlangıç ​​sıralarına göre her bir pul’e eskrimcilerin yerleştirilmesiyle belirlenir. Klasman sırası olmayan ilk defa turnuvaya girecek sporcularda sırasız olarak makine kurası ile pullere yerleşir. 

Örneğin, 5 pul olacak bir turnuvada, 1-5 numaralı pul, sırasıyla 1-35 arası olan eskrimcileri içerecektir. Bu pullerin her birinde sırasıyla birer eskrimci olduğunda, pullerin hepsi ters sırayla tekrar doldurulur, böylece pul 5 de 6.eskrimci olurken,1 nolu pulde 10.eskrimci olur. Eskrimciler pullere dağılırken aynı kulüpten veya aynı bölgeden olan eskrimciler mümkün olduğu kadar farklı pullere yerleştirilirler. Tüm bu işlemler yazılımı bu kriterlere göre belirlenmiş FIE (Uluslararası Federasyon) onaylı program (yazılım) vasıtasıyla yapılır.

Bu, sahadaki pulleri dengelemek, adil oyunu teşvik etmek için yapılır.

Aşağıda pullerin nasıl doldurulduğuna dair basit bir diyagram bulunmaktadır. (7 kişiden oluşan 5 pul’e göre düzenlenmiştir.)

PULLER VE PUL TURU SONRASI SIRALAMA

Bir eskrim turnuvası pul maçları ile başlar. Pul Turunun amacı, Direk elemeler için eskrimcileri sıralamaktır. Puller, turnuvaya katılan sporcu sayısı 7 ile tam bölünüyorsa, puller 7’şer eskrimciden oluşacaktır. Aksi takdirde puller (havuzlar) 7 ve 6’lı eskrimciden meydana gelecektir. Her sporcu pul ’ündeki (havuzundaki) herkes ile toplam 6 karşılaşma yapar. 

Ancak bir veya birden fazla eskrimcinin mevcut bulunmamasından kaynaklı olarak, bir veya daha fazla pul ’ün 5 veya daha az eskrimciye indirilmesi halinde, organizatör tarafından 7 eskrimciden meydana gelen puller ’den bir veya daha fazla eskrimciyi bu pullere ilave edilir. Bu işlem sırasında yeri değiştirilen eskrimcinin /eskrimcilerin asıl sıralaması dikkate alınır.

Bir eskrimcinin pul ’ünde ne kadar başarılı olduğu, turnuvadaki herkesin kendi pulünde yaptıklarıyla karşılaştırılır. Pullerin 7 kişiyi içermesi gerekmediğini ve turnuvaların çoğu zaman 7 katılımcının tam katlarına sahip olmayacağı gerçeğinden dolayı, aynı turnuvada hem 7’li hem de 6’lı pullerin olabileceğini unutmayın. 6 eskrimcinin pulünde, her eskrimcinin toplamda sadece 5 karşılaşması olur.

BİR PUL SAYFASI NASIL OKUNUR

Bir eskrim turnuvasının en önemli kısımlarından biri, bir pul sayfasını okumayı öğrenmektir. Bir pul sayfasında, bir eskrimcinin kiminle hangi sırada eskrim yapacağı ve pulde önceki sonuçlarının tümü, diğer rakiplerinin sonuçları ve kim, kiminle hangi sırada eskrim yapacağı gösterilir. 

Bir eskrimci için ne zaman eskrim yapacağını bilmesi çok önemlidir. Hakem tarafından birkaç kez çağrılmak, hakemi rahatsız edebilir ve bazen maçı geciktirmek için yaptığınız düşünülebilir ve bir kartla sonuçlanabilir. Küçük yaş gruplarında hakemler her zaman yardımcı olurlar.

Sayfanın sol tarafında, bir eskrimcinin adlarını, yanında bir sayı ile birlikte görebilirsiniz. Bu sayı, her bir eskrimcinin ne zaman eskrim yapması gerektiğini belirlemenin kısaltmasıdır ve birçok hakem eskrimcileri sadece sayılarıyla piste çağırabilir.

Bazı pul sayfalarında, pul turunda herhangi bir sayıda eskrimciyle kullanılmak üzere tasarlandıkları için üzerinde birden fazla numara sırası bulunur. Her bir eskrimci, sayılarını sayfanın alt kısmında ne zaman eskrim yapılacağını belirlemek için pul’ün büyüklüğüne karşılık gelen sıra ile takip edecektir.

Maçlar, sıradaki satırlarda yukarıdan aşağıya doğru ilerler ve her yeni satır sonuncusu bittikten sonra başlar. Numara ve maç sırası genellikle daire içine alınır veya hakemin hangi maç sırasının kullanıldığını göstermenin başka bir yolu olacaktır. İşte bir pul sayfası örneği ve 7 eskrimciden oluşan pul için ilk iki maç:

Her maç sona erdiğinde, hakem nihai sonucu kaydeder. Skor, eskrimcilerin adlarının sağ tarafındaki ilgili kutucuğa kaydedilir. Satırlar, eskrimcilerin her maçta yaptıkları tuş (puan) sayısını gösterir. 

Hakem eskrimci galibiyet kazandığında sayı yerine bir ‘V’ yazabilir. Sütunlar, her maçta eskrimcinin verdiği (kaybettiği) tuş (puan) sayısını gösterir. Belirli bir maçı görmek için, aradığınız rakibin sütununa kadar belirli bir eskrimcinin satırını takip edin ya da tam tersini yapın. Aşağıda bir örnek verilmiştir:

PUL SONUÇLARI

Bir tur pul bittikten sonra, her eskrimciden doğruluk için kontrol ettiklerini göstermek için pul skor sayfasını imzalaması istenir. Bir eskrimci olarak, imzalamadan önce tüm pul maçlarından sonra tüm puanlarınızı kontrol etmeniz önemlidir. İmzanızı atıp hakeminiz gitmeden önce bakmak isteyeceğiniz birkaç önemli veri noktası vardır. 

Kazanılan Maç Sayısı: 

Bu, eskrimcinin pulde kazandığı toplam maç sayısıdır (pul-skor sayfasında ‘V’ olarak da gösterilir, eskrimcinin satırındaki ‘V’ sayısıdır).

Yapılan Puanlar (Kazanılan puanlar-yaptığı tuşlar):

Bu, tüm pul maçlarında eskrimci tarafından yapılan toplam tuş-puan sayısıdır (pul-skor sayfasında ‘TS’ olarak gösterilir, satırında yazan tüm sayıların toplamıdır).

Verilen Puanlar (Kaybedilen puanlar-verdiği tuşlar):

Bu, maç sırasında rakiplerine verdiği toplam tuş-puan sayısıdır (pul-skor sayfasında ‘TR’ olarak gösterilir, eskrimcinin sıra numarasının bulunduğu sütun sırasındaki tüm sayıların toplamıdır).

Gösterge-Averaj-İndex:

Bu, tüm maçlarında bir eskrimci tarafından yapılan-kazanılan tuşların-puanların sayısı (TS), bu maçlarda o eskrimci tarafından verilen-kaybedilen tuşların-puanların sayısı (TR) Gösterge (Averaj-İndex) pul sayfasında ‘Ind’ olarak gösterilir, formülü TS-TR = Ind.

Pul deki Başarı Sırası

Bu, bir pul de diğerlerine kıyasla eskrimcinin sırasıdır. Doğruluk açısından kontrol edilmeli, ancak önceki dört veri noktası kadar gerekli değildir. Eskrimciler, sadece kendi pul ündeki sıralama ile değil, yarışmadaki tüm rakiplere kıyasla tüm pul maçları bitiminden sonra sıralanırlar. Bu konuyu aşağıda daha fazla açıklayacağız.

Sayfayı imzaladıktan sonra hata bulursanız, bu hataları düzeltemezsiniz ve sıralamanız etkilenir. 

İşte 4 maç kazanan, 26 tuş alan, 16 tuş veren, gösterge (Averaj-İndex) +10 olan ve pulde 2. bitiren bir eskrimci için bir pul sayfasının neye benzediğine gösteren bir örnek.

PUL SONRASI SIRALAMA

Tüm puller tamamlandıktan sonra, sonuçlar yarışmadaki tüm eskrimcilerin pul sonrası genel sıralamalarını belirlemek için turnuvanın Teknik komitesine gönderilir. 

Bu sıralama, öncelik sırasına göre dört kriterle belirlenir:

 1. Eskrimciler ilk olarak galibiyet yüzdelerine göre gruplandırılır  (Bu, eskrimcilerin pulde kazandıkları maç sayısının, pulde oynadıkları toplam maç sayısına bölünmesiyle belirlenir)
 2. İkinci olarak eskrimcilerin göstergelerine göre (Averaj-İndex) galibiyet yüzdesine göre öncelikli olarak sıralanan eskrimcilerin, bu aşamada her bir oyuncunun gösterge-Ind (averaj-index) puanlarıda belirlenir. Bu puanda sıralamada önemlidir. Galibiyet yüzdeleri eşit ise bu puanı yüksek olan üst sırada yer alır.
 3. Ve sıralamadaki diğer bakılan öncelik, yapılan toplam tuş sayısı TS sıralamada belirleyicidir.
 4. Yukarıdakilerin hepsinin belirlenmesi ile eskrimcilerin sıralaması oluşur ve pul sonuçları kesinlik kazanır. Direk Eleme’ler için sıralama belirlenmiş olur.

Bunu bir örnekle açıklayalım. Kendi pullerinde iyi performans gösteren beş eskrimci grubunu düşünün (farklı pul gruplarından):

 • 1 Nolu Eskrimci: 6 galibiyet, 0 mağlubiyet (% 1.00 kazan) +18 gösterge, 30 yapılan tuş
 • 2 Nolu Eskrimci: 5 galibiyet, 1 mağlubiyet (% 0.83 Kazan) +9 gösterge, 28 yapılan tuş
 • 3 Nolu Eskrimci: 5 galibiyet, 1 mağlubiyet (% 0.83 Kazan) +9 gösterge, 27 yapılan tuş
 • 4 Nolu Eskrimci: 5 galibiyet, 0 mağlubiyet (% 1.00 kazan), +4 gösterge, 25 yapılan tuş
 • 5 Nolu Eskrimci: 5 galibiyet, 1 mağlubiyet (% 0.83 kazan), +11 gösterge, 29 yapılan tuş

Burada hem 1 nolu eskrimci ile 4 nolu eskrimci eşit kazanma yüzdesine sahiptir. (yani, % 1.00 ve % 1.00). Sıralamada kimin yukarıda olacağı gösterge puanlarına göre belirlenir.  1 nolu eskrimcinin göstergesi +18’dir (yani 1 nolu eskrimcinin 18 tuş-puan daha fazla aldığı anlamına gelir – bravo !),   4 nolu eskrimcinin göstergesi +4’tür. 1 nolu eskrimci bu grupta birinci, 4 nolu eskrimci ise ikinci olur. 4 nolu eskrimcininde sadece toplam 5 maça sahip olduğunu, yani altı kişilik bir pulden çıktığını unutmayın.

Diğer üç eskrimcinin hepsi aynı kazanma yüzdesine sahiptir. 5 nolu eskrimci,  2 ve 3 nolu eskrimcilerden daha yüksek bir gösterge puanına sahiptir. 5 nolu eskrimci, bu grupta üçüncü sırada yer alır. Son olarak, 2 nolu eskrimci ve 3 nolu eskrimci arasında, 2 nolu eskrimcinin daha fazla yapmış olduğu tuş var. Bu nedenle, eskrimcilerin son sırası aşağıdaki gibidir:

 1. 1 Nolu Eskrimci: 6 galibiyet, 0 mağlubiyet (% 1.00 kazan), +18 gösterge, 30 yapılan tuş
 2. 4 Nolu Eskrimci: 5 galibiyet, 0 mağlubiyet (% 1.00 kazan), +4 gösterge, 25 yapılan tuş
 3. 5 Nolu Eskrimci: 5 galibiyet, 1 mağlubiyet (% 0.83 kazan), +11 gösterge, 29 yapılan tuş
 4. 2 Nolu Eskrimci: 5 galibiyet, 1 mağlubiyet (% 0.83 kazan), +9 gösterge, 28 yapılan tuş
 5. 3 Nolu Eskrimci: 5 galibiyet, 1 mağlubiyet (% 0.83 kazan), +9 gösterge, 27 yapılan tuş

Pul turunda tüm pullerdeki eskrimcilerin sonuçlarını belirlediğimizi unutmayın. Daha önce de belirttiğimiz gibi, pul sıralamaları kendi aralarında ayrı ayrı belirlenir, ancak bu sayılar turnuvanın geri kalanının gerçek sıralaması için kullanılmaz. Yukarıda belirtilen kuralların bazı istisnaları vardır, bu kurallar yazımız sonunda dipnotlar bölümüne eklenmiştir *.

DOĞRUDAN-DİREK ELEME TURU

MAÇ SÜRELERİ

Epe ve Flöre maçlarında üç periyot eskrim yapılır. Her periyot üç dakikalık eskrim süresi boyunca devam eder. Eskrim süresi, hakemin “Başla!/Ale!” dediği ve makinede bir ışık yandığında başlar ve zamanlayıcı dokunuşlar ve hakemin durdurması arasında duraklatılır. Bu eskrim süresidir. Her periyot arası, eskrimcilere 1 dakika ara verilir, eskrimciler bu sırada dinlenebilir, su içebilir ve antrenörleri ile konuşabilirler. Skor aralarda sıfırlanmaz. Eskrim 3. periyottan sonra veya bir eskrimci önce 15 tuş’a ulaştığında sona erer.

Kılıç’ta iki periyot eskrim yapılır. İlk periyot, bir eskrimcinin 8. tuşu yapmasıyla sona erer. Eskrimcilere 1 dakika ara verilir, eskrimciler bu sırada dinlenebilir, su içebilir ve antrenörleri ile konuşabilirler. Skor arada sıfırlanmaz. Kılıç için zaman; tuş alma epe ve flöreye göre oldukça kısa olduğundan süre çoğunlukla tutulmamaktadır, ancak teknik olarak resmi kural kitabında yer alır. Bir kılıç maçı bir eskrimci 15 tuş’a ulaştığında sona erer.

FORMAT

Doğrudan eleme turları (Direk eleme turları), 2,4,8,16,32,64,128 ve 256 turları şeklindedir. Bunlar “tablo” olarakta adlandırılır (16 lık tablo,32 lik tablo…). Pul turundan sonra oluşturulan sıralamaya göre eskrimcilerin bu tablolara yerleştirilmesi ile oluşturulan turlarda eskrimciler son sıralamalarını belirlemek üzere birbirleri ile yarışırlar. Her karşılaşmada kazanan eskrimci bir sonraki tura ilerler ve kaybeden eskrimci elenir. 

Her tabloda format, en düşük sıralamalı eskrimci o turdaki en yüksek sıralamalı eskrimci ile rekabet edecek şekilde ayarlanır. Örneğin 128. tabloda 1. sırada olan eskrimci 128. sırada olan eskrimci ile eşleştirilecektir. 2. Sıralamada yer alan eskrimci, 127. sırada olan eskrimci ile eşleştirilecektir (bu, tüm tablo gösterilmediği için şemada gösterilmemiştir) ve bu böylece 65.sırada yer alan eskrimcinin, 64. sırada yer alan eskrimci ile karşılaşması şeklinde aynı mantıkla devam edecektir.

Bu format, (unutmayın! daha düşük sıralamalı bir eskrimci daha yüksek sıralamalı bir eskrimciyi yenebilir), her eskrimcinin turnuvayı sıralamalarına göre bitirmesini sağlar. Bir turu doldurmak için yeterli sayıda eskrimci yoksa en yüksek dereceli eskrimciler bir sonraki tura geçiş hakkı kazanırlar (“bay atlamak “olarak da bilinir). Aşağıda, 1. Ve 16. Sırada yer alan eskrimcilerin bir sonraki tur’a “bay atlamasının” örneği; (şemanın tüm tabloyu göstermediğini ve ayrıca tur atlayan diğer yüksek dereceli eskrimcilerin de olacağını unutmayın, aşağıdaki şema sadece 128 lik tablodan bir bölümdür)

Bununla birlikte, Direk eleme maçlarının sırasını belirleyebilirsiniz. Bundan sonra, ne zaman yarışacağınıza dair bir fikir edinebilirsiniz, çünkü gerçekleşmeden önce karşılaşmaları görebileceksiniz. Direk eleme karşılaşmalarının sırası basittir. Turnuva her turda tablo üzerinde yukarıdan aşağıya doğru sıralanacaktır. Bir sonraki tura başlamadan önce önceki turun tümünü bitirecekler, bu nedenle iki eskrimci 64 turuna geçmiş tur atlamış olsa bile, 128 turunun tüm maçlarının bitirilmesini beklemek zorundadır.

Direk eleme turlarının karmaşık kısmı tablolarda, kendi içinde tablolara ayrıldığında ortaya çıkar. Her tablo birbirinden bağımsız olarak çalışır ve maçlar yukarıdan aşağıya doğru normal şekilde yürütülür.

Bir turnuvada mücadele ediyorsanız ve ne zaman eskrim yapacağınız konusunda kafanız karıştıysa, yetkililer size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.

Bu kafa karıştırıcı gelebilir, ancak bir örnek gördüğünüzde çok basittir. Aşağıda, 128 turu için bir karşılaşma düzeninin nasıl gerçekleştirileceğinin görsel bir örneği:

Tam bir tur tamamlandıktan ve her maçtan bir eskrimci elendikten sonra, bir sonraki tur bir öncekine göre yarı yarıya daha az eskrimciye sahip olacaktır. Eğer bir eskrimci 128 turunda başladıktan sonra sürekli olarak birkaç maç kazanırsa, ilk 64’e, sonra ilk 32’ye, sonra ilk 16’ya, sonra ilk 8’e vb. girerler. Yüksek sıralamalı bir eskrimciyi yenen daha düşük sıralamalı bir eskrimci ilgili tablodaki o sıralamaya geçer ve turnuva boyunca eskrim yapmaya devam eder. İşte en iyi sıradaki eskrimciyi yenen ve ilk 8’e girmeye hak kazanan bir eskrimci örneği:

BİR YARIŞMADA SON SIRALAMA

Bir eskrimci bir direk eleme maçını kaybettikten sonra, final sıralaması kaybettiği turun aralığında bir yerde olacak. Örneğin, Yusuf tablo 8 turunda maçını kaybederse, yerleşimi 5 ile 8 arasında bir yerde olacaktır (çünkü son 8 turuna girdi, ancak son 4 turunu yapamadı). 

Aynı turdaki eskrimcilerin son sıralamaları, pul turundan sonraki oluşan sıralamaları ile belirlenir. Bu kuralın tek istisnası son 4 turundadır.

Bir eskrimcinin, daha yüksek sıralamada olan eskrimciyi yenerek onun sıralamasına gelmiş bile olsa, son turnuva sıralamasının bir eskrimcinin pul sonrası oluşan ilk sıralama, ilk çıkış sırası ile belirlendiğini unutmayın.

Başlangıçta pullerden 65’inci sırada yer alarak çıkan ancak daha sonra 16 turunda 1.sıralamada yer alan bir eskrimciyi yenerek onun sıralamasına geçen yani son 8 turuna 1.sırada giren ancak bu turda kaybederek oluşan son sıralamasının örneğine göz atalım, eskrimci pul sonrası oluşan sıralamada 65 olarak çıktığı için bu turnuvayı 8.olarak tamamlıyor.

ÖZET:

Bunun, bir eskrim turnuvasının yapısını netleştirmeye yardımcı olmasını umuyoruz. Hakem el işaretleri, jest ve mimikleri ve kimin tuş aldığını, atak üstünlüğünü belirleyen kuralların neler olduğunu açıklayan bu dizideki gelecek bir sonraki makaleyi takip edin.

İSTİSNALAR VE DİPNOTLAR

 • Bir direk eleme maçı genellikle 3 periyot ve 15 tuş şeklinde oynanır, ancak alt yaş etkinlikleri için 15 yerine 8 ve 10 tuş şeklinde yapılan kategorilerde vardır.
 • Yıldızlar U17 turnuvalarından itibaren puller genellikle 6 veya 7 kişiyi içermekle birlikte, alt yaş kategorisi (U10-U12-U14 kategorileri) turnuvalarının boyutuna göre ve yürütülmesinin daha iyi olacağı düşünülüyorsa daha küçük 5 kişilik puller olabilmektedir. Bu durum turnuva davetiyesinde (Turnuva talimatı) belirtilir.
 • U14 turnuvalarından itibaren (U14 dâhil) pullerden sonra belli oranda eleme uygulanır. Bu elenecek sporcuların oranı en çok %20-30 aralığındadır. Pul turları sonrasında en sonda yer alarak bu dilime giren sporcular doğrudan eleme turuna geçemez elenirler. Son sıralamaları pul sonrası elde ettikleri sıralamalar olur. Üst düzey turnuvalar da bu şekilde gerçekleşir. U10 ve U12 kategorilerinde eleme formülü uygulanmaz, pul turları sonrası tüm eskrimciler direk eleme turlarına katılırlar.
 • Bazı turnuvalarda birden fazla pul turu olacaktır. Bu turnuvalar, eskrimcilerin pulun ilk turunda yarışmasını sağlar ve daha sonra yeni sıralama ile başka bir pul turu oluşur ve bu pul sonrası sıralamaya göre direk eleme tabloları belirlenir.
 • Olimpiyatlarda, eskrimciler puller de rekabet etmez. Dünya sıralamasına göre doğrudan direk eleme turlarına yerleştirilirler.
 • Repeşaj, doğrudan elemeden farklı bir formattır. Repeşaj da, bir eskrimci bir tablo içine yerleştirilir ve bu tablo içindeki eskrimcilerle rekabet eder. Bunun sonucu, eskrimcilerin bir turnuvadan elenmesi için iki kez kaybetmeleri gerekir
 • Bazı turnuvalarda (Örneğin Olimpiyatlar), eskrimcilerin kimin üçüncü sırada yer aldığını belirlemek için yarışmaları istenir. Bu durum turnuva formülünde ve davetiyesinde belirtilir.
 • Üst düzey Dünya kupalarında, FIE klasmanı en iyi 16 sıralamada bulunan eskrimciler pul turlarında rekabet etmez. Onlar sadece son 64 turunun direk eleme maçlarında rekabet ederler.
 • Üst düzey turnuvalarda ve organizasyonun özelliğine göre bazı turnuvalarda video hakemliği uygulaması yapılır. Bu uygulama genellikle organizasyonda belirtildiği üzere tablo 32 veya tablo 16 turlarından itibaren yapılabilir. Video hakemliğinde her eskrimcinin maç içinde iki defa video isteme hakkı vardır. Talep edilen her video uygulaması için hakemin videoyu gözden geçirmesi ve diğer video hakemine danışması gerekir. Video talebi haklı görülürse, eskrimci video hakkını korur ve maçın devamında tekrar video talep edebilir. Video talebi iki kez haksız bulunursa video hakkı sona erer. Video uygulaması olan turnuvalarda 14-14 skorda hakem son kararını vermeden önce hiçbir sporcu video istemese bile önce videoyu gözden geçirmesi ve kararını buna göre vermesi gerekir.

Hazırlayan ve Düzenleyen: Recep Koç 

Faydalanılan Kaynak:BETTER FENCER
Yazar: William Spear

Çeviri: Recep Koç

Eskrim Turnuvası Nasıl İzlenir (Bölüm 1)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön